bibliografia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Marek Karwala, Metafizyka oczywistości. O poezji ks. Jana Twardowskiego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996.
2. Andrzej Sulikowski, Liryczne „ja” księdza Twardowskiego, w: Jan Twardowski, Przezroczystość. Wybór wierszy, Znak, Kraków 2001.
3. Andrzej Sulikowski, Świat poetycki Księdza Jana Twardowskiego, Wydaw. KUL, Lublin 1995.
4. Kazimierz Nowosielski, W poszukiwaniu „znaków nadziei” (O poezji ks. Jana Twardowskiego), w: tegoż, Troska i czas. Szkice o poezji i przemijaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
5. Stanisław Grabowski, x. Jan Twardowski. Szkice o poecie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1999.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Wykaz publikacji
2  Liryczne
3  samotność - analiza i interpretacjaKomentarze
artykuł / utwór: bibliografia    Tagi: